Na czym polega szczupły łańcuch dostaw?

W działalności wielu firm największe koszty generuje logistyka. Utrzymanie hal produkcyjnych, magazynów i innych obiektów, a także planowanie i realizacja przepływu towarów w możliwie jak najbardziej wydajny sposób to tylko część wyzwań, z którymi na co dzień muszą się zmagać przedsiębiorcy. W optymalizacji tych procesów pomagają firmom takie koncepcje jak szczupły łańcuch dostaw. Na czym dokładnie polega ta strategia i jak wdrożyć ją w swoim biznesie?

Czym jest szczupły łańcuch dostaw?

Szczupły łańcuch dostaw (od ang. lean supply chain) to strategia, która ma na celu poprawę wydajności procesów logistycznych i uczynienie ich mniej kosztownymi. Podstawowym jej założeniem jest skoncentrowanie na eliminacji z modelu biznesowego tych działań, które nie wnoszą wartości, a generują wysokie wydatki. W ten sposób łańcuch dostaw staje się „odchudzony” o niepotrzebne czynności, a firma może skupić się na rozwoju i realizacji tych, które przynoszą korzyści. Elementy tej strategii można wprowadzać do każdego etapu działalności, zarówno do logistyki, jak i produkcji czy dystrybucji.

Jakie są zalety szczupłego łańcucha dostaw?

Szczupły łańcuch dostaw to przede wszystkim redukcja zbędnych kosztów. Wprowadzając tę strategię, firma ma zatem szansę na zwiększenie rentowności i uwolnienie się od części zobowiązań finansowych, które nie przekładają się na wartość, a tylko pochłaniają budżet. W wyniku stosowania szczupłego łańcucha dostaw podnosi się także wydajność pracy. Uwaga kadry zarządzającej oraz pracowników zostaje przekierowana ku najistotniejszym procesom, co pozwala szybciej realizować kluczowe zadania i osiągać zamierzone cele.

Optymalizacja w duchu lean supply chain uczy czujności i stałego poszukiwania sposobów, w jakie można uczynić dany system wydajniejszym. Pomaga ona również w identyfikowaniu źródeł błędów i usterek. Wiedząc, gdzie takowe się pojawiają, łatwiej wprowadzić dodatkowe procedury kontrolne lub zmodyfikować przebieg danego procesu.

W jaki sposób można wprowadzić szczupły łańcuch dostaw do swojej działalności?

Wprowadzanie szczupłego łańcucha dostaw należy zacząć od przeprowadzenia analizy wydajności każdego z dotychczasowych jego ogniw. Znając znaczenie i efektywność operacji toczących się w ramach działalności, łatwiej wyszczególnić, które powinny zostać zoptymalizowane, a które zlikwidowane. W zwiększeniu wydajności pracy w duchu szczupłego łańcucha dostaw pomoże unowocześnienie działalności, na przykład poprzez stosowanie odpowiedniego systemu ERP, automatyzację czy stosowanie elektronicznych systemów identyfikacji towarów.

Nowoczesny magazyn — przestrzeń wydajnej pracy

Działania podejmowane w ramach lean supply chain są dużo łatwiejsze do realizowania w odpowiednim otoczeniu. Przedsiębiorcy, którym zależy na jak największym wzroście efektywności, powinni więc zapewnić firmie dostęp do nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni. Takie powierzchnie logistyczno-przemysłowe dostarcza na rynek na przykład Panattoni. Ofertę tego dewelopera dla Rzeszowa i okolic znajdziesz na stronie https://panattonieurope.com/pl-pl/aktualnosci/magazyny-w-rzeszowie.